Nyheter

UPM Kymmene Oyj väljer Metsäkonepalvelu Oy för att ta över deras mekaniserade avverkningstjänster i Kymenlaakso området i sydöstra Finland

UPM Kymmene Oyj, en av Europas största skogsindustriföretag, har valt Metsäkonepalvelu Oy som leverantör att ta över deras avverkningstjänster i Sydöstra Finland.

UPM sökte genom anbud en skogsentreprenadsleverantör som kan ta ansvaret av en stor avverkningsvolym och möta UPM’s höga kvalitetskrav av dessa tjänster. Offertbegäran innehöll totalvolym av 400 000 m3/ år.

”Tidigare erfarenheter var avgörande i valet av leverantören. De viktigaste faktorer i leverantörsbeslutet var leveranssäkerhet och kvalitet. Metsäkonepalvelu Oy har visat sig att vara en ytterst pålitlig samarbetspartner som kan hantera stora totalentreprenader och som också kontinuerligt utvecklar sig själv”, säger UPM Skogs resurschef Pekka Pöllänen.

Metsäkomnepalvelu Oy har opererat sedan tidigare som en av UPM’s viktigaste leverantör i Sydvästra Finland och totala avverkningsvolym åt UPM är nu 1,1 milj M3. Utöver avverkning utförs även markberedning och energisortiments hantering.

Metsäkonepalvelu tar över avverkningsansvaret i det nya området i början av september. Största delen av avverkningsvolymen utförs med Metsäkonepalvelu’s egna maskiner och en mindre del underentreprenad.

”Det nya avverkningsområdet hos UPM Kymmene Oy är mycket intressant för oss i mitten av det mest aktiva skogsindustriområdet i Finland. Det är frågan om en stor avverkningsvolym och vi skall ta våra erfarna avverkningssystem till operationerna samt vår avancerade operativa styrsystem och vår effektiva operationsmodell. Även ny arbetskraft kommer att rekryteras mest lokalt inom området.” säger Metsäkonepalvelu’s VD Timo Tolppa.

Metsäkonepalvelu Oy och med Svenska bolaget MKP-Dunberg AB är Europas största privata skogsentreprenadföretag som efter det nya avtalet med UPM Kymmene och även ökade volymer i Sverige avverka totalt cirka 2 miljon m3/år i Finland och Sverige. Bolagsledningen tror att senaste avverkningsvolymsökningar skall fortsätta att förbättra bolagens förmåga att serva alla sina kunder på ett ännu mera konkurrenskraftigt sätt. Koncentrering kring färre leverantörer är ett led i ökad effektivisering och utveckling av det mekaniserade skogsbrukets avverkningstjänst.

 

Kraftfull investering till Finskt och Svenskt skogsbruk

Metsäkonepalvelu Oy och MKP-Dunberg AB har under våren genomfört en mycket stor upphandling av nya maskiner till Finland och Sverige.

Investeringsbeloppet uppgår till dryga 80 milj sek och torde vara en av de enskilt största maskininvesteringar som gjorts av ett privatägt skogsentreprenadföretag.

Investeringarna har genomförts för att tillgodose kundernas efterfrågan.

 

Guldkvisten

Företagets VD fick under skogsnäringsveckan tilldelad utmärkelsen Guldkvisten av Carl XVI Gustafs hand. Priset utdelas varje år till någon som har på det nationella planet gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk. Mer info finns på skogsnaringsveckan.se

Magnus Bogren

Vi hälsar Magnus välkommen till företaget. Vi ska nu tillsammans utveckla bolaget för att möta framtidens krav på utförare i Svenskt Skogsbruk.

Nyanställning

Magnus Bogren börjar som ny produktionschef. Magnus kommer att tillträda tjänsten den 1 April. Nuvarande produktionschef Magnus Thörnwall kommer att bli operativ produktions ledare. Bolagets satsning ligger helt i linje med bolagets strategi att möta framtidens beställningar och fördjupat samarbete med kundföretagen. Magnus Bogren har mångårig erfarenhet som produktionschef och har en för vårt företag perfekt bakgrund. Vi tror i och med detta kunna utveckla Svensk Skogsentreprenad tillsammans med våra kunder.

Nya investeringar

Investering i 2 nya skotare till MKP-Dunberg
MKP & MKP-Dunberg har investerat i 13 nya maskiner. John Deere ska leverera 11 nya E-serie skördare och skotare. En Ponsse Scorpion King och en Komatsu 901 med C93 aggregat. Investeringen är på 42,8 milj sek. Vår bedömning är att utsikten för skogsindustrin i närmaste framtiden är mycket positiv. Med denna investering försöker vi svara upp till våra kunders behov av moderna högteknologiska maskiner. Man pratar inte mycket om entreprenörernas investeringar. Investeringarna som skogsentreprenörerna gör per år är mycket betydelsefulla för skogsbruket och för arbetstillfälle.

Nytt Dunderbygge

 

Dunderbygge

Dunderbygge R520