Om oss

MKP-Dunberg AB är ett dotterbolag till Metsäkonepalvelu AB i Finland. Vår huvudsakliga verksamhet är maskinell avverkning. Vår verksamhet har vi i Småland  och Östergötland.

Kunder och verksamhet

Hela koncernens omsättning var år 2016-2017  185 miljoner SEK, MKP-Dunbergs andel var drygt 44 miljoner. Totala avverkningsmängden var ca. 2,0 miljoner m3, varav 480.000 m3 avverkades i Sverige.

Våra största kunder i Sverige är Sveaskog ,Vida, Holmen, Södra och Stiftet. I Finland är det skogsindustrin som är de största kunderna, med UPM-Kymmene, Stora-Enso och Metsäliitto i spetsen.

MKP-Dunberg AB kan erbjuda skogliga tjänster med moderna maskiner och välutbildad personal. Marknaden kräver att vi följer med i utvecklingen både tekniskt och skogligt, men vi vill gärna av eget intresse vara med och påverka framtidens skogsbruk också.

Kraven på ett miljöriktigt, resurssnålt och uthålligt skogsbruk, där man gynnar den biologiska mångfalden, har under senare år ökat. Vi är certifierade av PEFC och har också under många år arbetat under FSC:s regler, som entreprenör åt Sveaskog. Detta innebär att vi lever upp till dagens högt ställda miljökrav.

Presentation av ledningen/ styrelse

VD Håkan Dunberg . Ekonomi,löner och redovisning ansvarar ekonomichef Kicki Piel. Produktionschef är Magnus Bogren. För verksamheten i Finland svarar VD Timo Tolppa .

Styrelse. Ordförande Mikko Rysä, Timo Tolppa, Sirpa Henttonen och Håkan Dunberg

MKP DUNBERG AB

Håkan Dunberg, Timo Tolppa, Magnus Thörnwall

Personal och underentreprenörer, att jobba för MKP-Dunberg AB

MKP-Dunberg sysselsätter idag ca. 35 personer.

Vid sidan av den egna personalen anlitar vi fasta  underentreprenörer.