Dunbergs Skogsservice

Dunbergs Skogsservice AB:s historik

Verksamheten inleddes 1986 i Eksjö av Håkan Dunberg i formen av enskild näringsverksamhet. Huvudkunden var Södra Skogsägarna. 1989 fick företaget börja söka efter nya kunder p.g.a. lågkonjunkturen, Domänverken (Svea Skog) kom då in i bilden. Från 1990 började man öka på omsättningen och gjorde investeringar i maskinparken, servicebil, kontor och maskinhall.

År 1992 övergick man i företaget till databokföring och kunde på så sätt följa upp kostnaderna och intäkterna på varje enskild maskin. 1995 ökade kundunderlaget då man började utföra tjänster även för mindre sågverk. År 1996 bildades Dunbergs Skogsservice AB som då omsatte 10 miljoner kronor. År 1997 gjorde man en omfattande företagsanalys med Ernst & Young.  År 1998 gjordes en USK (Utmärkelsen Svenska Kvalitet) analys av företaget.

År 2011 omsatte företaget cirka 30 miljoner kronor och hade 27 anställda. Företaget köps nu upp av det finska skogsentreprenadföretaget Metsäkonepalvelu (MKP) AB och får namnet MKP-Dunberg AB. Håkan Dunberg fortsätter som VD och delägare i företaget.