MKP

Metsäkonepalvelu (MKP) Ab:s historik

Grundandet

Grundandet av MKP har sina rötter i 1950-talet. För centralskogsnämnden Tapio grundades en maskinavdelning, som införskaffade olika maskiner i försök att automatisera skogsarbetena. På 1960-talet lade Tapio ner verksamheten i eget namn och för verksamheten grundades ett eget bolag, Metsäpalvelu (Skogsservice) AB. Företaget ägdes av olika investeringsbolag. Ägarna ansåg dock att verksamheten var allt för utmanande och man beslöt lägga ner verksamheten i slutet av 1960-talet.

Skogstekniker Tauno Tolppa och några andra våghalsar, som jobbat för Metsäpalvelu Ab och följt med utvecklingen och mekaniseringen av skogsarbetena var inte färdiga att ge upp. De trodde starkt på att mekaniseringen av skogsarbetena var framtidens nisch och ville inte kasta bort allt jobb, som redan gjorts. De grundade Metsäkonepalvelu (MKP) Ab , som kom att köpa upp Metsäpalvelu Ab:s maskinpark.

Företaget grundades 1970 och hem kommun blev Ruovesi , som ligger ca. 25 mil norr om Helsingfors. Till första VD valdes Tauno Tolppa. Det nya företagets aktiestock ägdes av dess anställda, vilket gjorde dem till privatföretagare. Under 1970-talet var det sällsynt, att privata personer grundade bolag, inom en så kapitalkrävande bransch. Det var ekonomiskt mycket riskfyllt att ge sig in i detta projekt.

1970-talet

Under 1970-talet växte företaget måttligt. Man följde med marknaden och utvecklade sina arbetssätt. En betydande utveckling skedde 1974 då företaget införskaffade sin första flerprocessmaskin. Den svensktillverkade Kockums 837-78 glidbomsprocessorn representerade sin tids modernaste ingenjörskonst.. I Sverige hade man redan vid denna tid 100 maskiner i brum, men i Finland var detta den första av sitt slag. Sverige var vid denna tid ännu långt före Finland i mekaniseringen av skogsavverkningen.

Chaufförerna på den första processorn, Heimo Pääkkö och Simo Puranen lade sig verkligen i hur maskinen skulle användas. Trots mycket strul med tekniken, men tack vare chaufförernas hård jobb producerade maskinen under sitt första år nästan 60.000 m3 virke. En respektabel kubikmängd även idag, trots att stammarna fälldes manuellt och endast kvistades och kapades med processorn.

Vid slutet av årtiondet hade verksamheten utvidgats och man ansåg att Ruovesi låg lite avsides. År 1979 flyttade företaget till Tavastehus, som ligger 8 mil norr om Helsingfors.

1980-talet

Under 80-talet fortsatte företaget att växa. Drivningen i skogen ändrades betydligt, då allt flera skördare började dyka upp i de finska skogarna, så även på Metsäkonepalvelu Ab. Nu kunde de redan, förutom kvista och kapa, även fälla träd. Inom företaget satsade man på att utveckla skördarna. I de egna maskinhallarna tillverkade man skördare, som baserade sig på skotare, under ledningen av maskintekniker Timo Tolppa. De självproducerade skördarna var mycket effektiva och stod som en grundsten för företagets avverkningar under 1980-talet.

Företaget växte betydligt 1988, då man köpte Hämeen Metsäkone Ky (Tavastehus Skogsmaskin Kb). Företaget fungerade först som ett dotterbolag till Metsäkonepalvelu, men fusionerades med moderbolaget senare på 1990-talet. Bröderna Alhainen, som sålde bolaget fortsatte att jobba för bolaget som delägare.

1990-talet

Under 90-talet inriktade sig skördarutvecklingen på engreppstekniken. Man började även lägga ner den egna produktionen av skördare. Under samma tid blev användningen av skördarmätning allt vanligare. Årtiondet var ekonomiskt utmanade för hela branschen. Man började frångå taxamodellerna och depressionen tyngde på lönsamheten och gjorde att konkuranssen  hårdnade.

I slutet på årtiondet skedde även märkbara förändringar inom företagets ledning. Tauno Tolppa, som hade fungerat som VD sedan företaget grundades gick i pension. Han fortsatte som ordförande för företagets styrelse. VD ansvaret axlades nu av Timo Tolppa, som hade fungerat som företagets servicechef. Timo sitter ännu idag som VD för Metsäkonepalvelu Ab.

2000-talet

Under 2000-talets första årtionde ändrades prägeln för skogsentreprenadsföretagen. Genom områdes- och nyckelföretagstänkandet växte företagen inom branschen. Flera av de uppgifter som förut hört till skogsindustrins virkesanskaffningsorganisationer, flyttades nu över på entreprenörerna. I nyckelföretagsmodellen ansvarar entreprenören för större helheter och kontrakten omfattar större områden och flera maskinkedjor. Metsäkonepalvelu Ab var UPM-Kymmene Skog Ab:s första nyckelföretag och vid slutet av årtiondet gjordes ett liknande kontrakt med Stora Enso Skog Ab.

2005 skedde det förändringar inom företagets ledning. Skogsråd Tauno Tolppa avsade sig posten som styrelseordförande. Till ny ordförande valdes  Industriråd Mikko Rysä. Rysä har tidigare innehaft ett flertal uppgifter inom skogsbranschen. Han har senast innehaft ledningsuppdrag inom Deere & Co koncernens skogsavdelning i USA.

Företaget växte kraftigt år 2009 då Metsäkonepalvelu Ab köpte hela aktiestocken i skogsentreprenadföretaget Jyrki Linnanmäki Ab. Företaget, som hade tre maskinkedjor fusionerades in i moderbolaget år 2010.

År 2011 växte företaget och blev internationellt, genom sitt köp av Dunbergs Skogsservice AB i Sverige. För detta ändamål, grundades dotterbolaget MKP-Dunberg Ab, för att bedriva koncernens affärsverksamhet i Sverige.

Projekt utomlands

Metsäkonepalvelu Ab har haft verksamhet även ytter om Finlands gränser. Företagets maskiner har jobbat i bl.a. Tyskland, Danmark, Ryssland och nu senast i Sverige efter stormarna Gudrun och Per.