Skogen

Visste du att:

Svenskt skogsindustri sysselsätter lite över 70 000 personer och att värdet av Sveriges totala export från skogen är 130 miljarder Sek, det är 10% av Sveriges export.

Denna avverkade volym som står för så stor del av vårt lands välfärd är utförd till 99 procent av bara ca 10 000 maskinförare.

Sverige är den tredje största exportören av massa, papper och sågade trävaror i världen med nästan 20 milj ton.

När man njuter av skogen vid friluftsliv i Sverige görs det nästan alltid i en brukad skog.

Dagens maskinförare jobbar med miljöfrågor varje minut.

De flesta maskinförare och andra som har sitt jobb i skogen har sökt dit för att de har ett skogs- och naturintresse.

Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med mer än 80%.

10 procent av Sveriges landareal är nationalparker och naturreservat.

Ögonblick i skogen

Ögonblick i skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Lägern